bahar -مثل پاییززیبای


bahar


دلسروده های من

ارسال شده در:
نویسنده : shahparak ; ساعت 12:00 AM روز ۱۳۹۲ بيست آبانتو به اندازه ی عمرپاییز زیبایی

و فقط من می دانم دردهایت

بی تاب ترین شعر جهانند

حالا دراین حراجی رنگ

چشمانم پرسشی دوباره دارند

اکنون ، این بار

می شود دوباره ببینمت

تا گیج این لحظه ها نشوم؟

در این روزگارکوتاه وشب های بلند

تو آنجا زیاد کار داری

و لی من این جا

کاری جز دوست داشتن تو سراغ ندارم

می شود اجازه دهی

تا همیشه وهنوز دوستت داشته باشم....!؟؟

ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان